top of page

EĞİTİMLER

KURUMSAL EĞİTİMLER

Tüm eğitim, seminer ve atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi için, lütfen selvin@selvinarihan.com adresinden iletişime geçin.

Özgüvenli İlişki Yönetimi

Bu eğitimin amacı özgüvenli iletişim kurabilmek için aynayı önce kendimize tutmak, ardından karşımızdakiyle sağlıklı şekilde bağ kurmanın yollarını araştırmaktır.

 

Pozitif Psikoloji ve İletişim

Eğitimin amacı pozitif psikolojinin ışığında odağımızı ve bakış açımızı değiştirerek iletişim çatışmalarını nasıl yönetebileceğimizi göstermek ve deneyimletmektir.

 

İçten Dışa İletişim ve İlişkiler

Eğitimde katılımcıların kendileriyle, başkalarıyla ve ardından tüm yaşamla kurdukları ilişkiyi farkındalık ve iletişim kuramları açısından değerlendirip dönüştürmeleri amaçlanır.

 

İş Dünyasında Yaratıcı Yazı

Bu eğitimde katılımcılar yalnızca yazılı iletişimin kurallarını değil, yazılı ortamda duygu ve etki yaratmanın yaratıcı yollarını da keşfederler.

 

Yazılı İletişimde Fark Yaratmak

Etkili yazışma teknikleri ve yazılı iletişim kurallarını bütünlüklü bir açıdan aktaran, bol uygulamalı bir eğitimdir.

 

Kahramanın Değişim Yolculuğu

Katılımcıların değişime maruz kalan değil, seçimleriyle süreci yöneten bireyler haline gelmeleri için farkındalık, motivasyon ve zihniyet dönüşümünü hedefleyen eğitimde, “değişim yönetimi”ne dair yaratıcı bir model üzerinden ilerlenir.

 

Hikayeler Yoluyla Bağ Kurmak – Liderlere Özel Hikâye Anlatıcılığı

Eğitimde liderlerin ikna etmek, motivasyon sağlamak ve ilham vermek için etkileyici hikayeleri ve kendi öz yaşam hikayelerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri ve deneyimlemeleri amaçlanır.

 

Değişen Dünyada Duygusal Esneklik

Bu çalışmanın amacı, katılımcıların kendileri ve ekipleri için, zorluklar karşısında içsel dayanıklılıklarını ve duygusal esnekliklerini artırma yollarını çoğaltmalarıdır.

Koçvari Liderlik

Gücünü unvan, mevki, yetki ve isim gibi dış etkenlerden değil, içsel gücünden alan; hayal kuran, hayal kurduran ve insanları ilhamla harekete geçiren etkin liderlerin zamanı artık. Bu gerçekten hareketle tasarlanan eğitimin amacı, pozitif liderlik kültürü hakkında farkındalık yaratmak ve bu anlayışın gelişmesi için gerekli araçları sunmaktır.

 

Yaratıcı İç Sesini Bulmak

Bu eğitim her insanın pozitif gelişim, değişim ve yenilikçilik için kendi yaratıcı sesini bulabileceğini ve onu cesaretle ifade edebileceğini deneyimletmek amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında otomatik vitesten çıkarak, her alanda daha özgün olabilmeleri hedeflenir.

 

Öz Şefkat Becerisi Geliştirmek

Bu eğitim iş ve özel yaşamlarımızda daha fazla tatmin, anlam ve mutluluk yaratmak için kendimizle ve çevremizle kurduğumuz ilişkiyi daha şefkatli getirerek başarı kavramına farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefler.

AÇIK EĞİTİMLER

İçsel Kahramanı Uyandırmak

Bu eğitim, her bireyin kendi yaşamının kahramanı olduğu fikrinden yola çıkar ve büyük ödüle ulaşıp kendini gerçekleştireceği yolculukta, ihtiyacı olan içsel destek mekanizmasını sunmayı hedefler.

 

Yazı Yoluyla İçsel Keşif

Dışavurumcu yazı tekniklerinin yanında, bilinçli farkındalık araçları ve koçluk araçlarının kullanımıyla tasarlanmış bir atölye çalışmasıdır. İçimizdeki sezgisel, yaratıcı ve bilge tarafla bağ kurmamıza yardımcı olmayı hedefler.

 

Yaratma Cesareti

Herkesin özgün yeteneklere ve eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu bilerek, yaratıcılıkta daha cüretkâr ve daha cesur olmaya çağıran atölye çalışması.

 

Sözün Büyüsü

Atölye çalışması, “Sözün gücünü kullanarak yaşamı nasıl yaratırız?” sorusundan yola çıkarak yaşamımızdaki ve çevremizdeki hikayeleri yakalamanın dönüştürücü gücünü vurgulamayı hedefler.

bottom of page